Algemeen, In het nieuws

Brand in zorginstellingen kost zeven levens

Brand in zorginstellingen heeft in 2011 zeven slechtoffers het leven gekost. Dit is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in jaren, zo blijkt uit een inventarisatie van het kenniscentrum voor veiligheid in de zorg ibMZ.

ibMZ maakt sinds 2005 jaarlijks staten op over het aantal slachtoffers en de omvang van de materiële schade als gevolg van branden in zorginstellingen. Met zeven fatale slachtoffers is 2011 het dodelijkste jaar sinds het begin van de tellingen. Drie van de slachtoffers vielen bij een brand bij ggz-instelling Rivierduinen in Oegstgeest. In 2010 vielen er vier dodelijke slachtoffers, in 2009 zes. Van 2001 tot 2011 zijn in totaal 43 dodelijke slachtoffers te betreuren geweest binnen de zorgsector.

Gelijk gebleven
ibMZ constateert dat het aantal branden in zorginstellingen rond de duizend blijft schommelen. In 2011 kwam het totaal uit op 1081, tegen 1144 in 2010 en 1047 in 2009. De totale financiële schade als gevolg van brand kwam in 2011 uit op bijna negen miljoen euro.

Beperkte zelfredzaamheid
Volgens ibMZ bewijzen de cijfers dat de zorg de brandveiligheid nog onvoldoende op orde heeft. Zo is er met name in de avond, nacht en het weekend vaak onvoldoende personeel om adequaat hulp te kunnen bieden en wordt er te weinig rekening gehouden met de beperkte zelfredzaamheid van bepaalde groepen cliënten. Ook beschikt de zorgsector nog niet over eigen cijfers over binnenbranden, doden en schades. Bovendien zien bestuurders brandveiligheid nog te weinig als onderdeel van integraal risicomanagement.

Stappenplan
Het ministerie van VWS heeft het afgelopen jaar werk gemaakt van de bewustwording onder bestuurders. Eén en ander heeft geresulteerd in een Bestuursmethodiek Brandveiligheid in Jeugdzorg en Zorginstellingen. De methodiek wordt komend jaar aangevuld met routekaart. IbMZ heeft voor deze routekaart 10 stappenplan voor bestuurders en toezichthouders gemaakt.

Bron: www.skipr.nl