Algemeen, In het nieuws

Meer doden door brand

Wanneer we niets doen om doden door brand te voorkomen zal het aantal ouderen dat het slachtoffer wordt van woningbrand in 2030 ten opzichte van nu met 47 procent gestegen zijn. Preventie moet dat voorkomen.

René Hagen, lector brandpreventie bij het NIFV verwacht dat door de vergrijzing, hogere levensverwachting en de trend om langer zelfstandig te blijven wonen het aantal ouderen dat overlijdt door brand flink zal toenemen. Hagen verwacht dat over 15 jaar de helft van het aantal doden door brand 65 jaar of ouder zal zijn, nu is dat 31 procent. Bij ongewijzigd beleid (en bij hetzelfde aantal 65-plussers) zal dit percentage volgens hem in 2030 gegroeid zijn naar 47 procent. De overlijdenskans bij brand is voor ouderen 2,6 keer zo groot als voor mensen jonger dan 65 jaar.

Hagen pleit dan ook voor aanvullende actie op het gebied van preventie zoals het aanbrengen van rookmelders, voorlichting en adviezen.

 

Auteur: Nico van Scheijndel
Bron: Proud to be senior