Hoe herken ik een brandscheiding?

Kan ik een brandscheiding herkennen als er geen tekeningen van een gebouw zijn, of wanneer de scheidingen in de tekening niet zijn aangegeven?

Ja, brandscheidingen zijn ook zonder tekening te herkennen. Ze zijn te herkennen aan een van de onderstaande voorzieningen:

• volledig gesloten wanden en vloeren van steen, beton of gipsplaat;
• beglazing met draadglas;
• beglazing met geschroefde glaslatten;
• beglazing waar in een hoekje of in de rand de brandeigenschappen van de ruit zijn aangegeven vaak in de vorm van een logo van de producent;
• de aanwezigheid van deurdrangers en/of magneetcontacten;
• zware, massieve deuren;
• deuren in gangen die langer zijn dan 30 meter.