Is het brandveilig om een pvc leiding met een diameter van 50mm alleen af te kitten?

Nee, een PVC-achtig materiaal dient altijd te worden voorzien van brandmanchet. Deze schuimt op bij brand, daardoor wordt de opening die ontstaat als de kunststof leiding weggebrand is afgesloten. Het vuur krijgt daardoor geen kans om zich richting andere brandcompartimenten voort te planten.