Hoe moet ik om gaan met de riolering die door de brandscheiding gaat?

Het toilet grenst aan een brandscheiding, daardoor gaat de riolering door de brandscheiding. Moeten er voorzieningen getroffen worden om de buis brandwerend te maken?

Ja, de buis moet brandwerend afgewerkt worden. Het maakt voor de brandwerendheid niet uit of er gassen of vloeistof door een leiding gaan. Daarom moet er een brandmanchet geplaatst worden om de rioleringsbuis.