Algemeen, In het nieuws

Is jouw huis brandveilig?

brandende woningen

Bij de brand in de Londense Grenfell-flat in juni 2017 vielen 72 doden. De brand verspreidde zich razendsnel via de gevel, die bekleed was met brandbare materialen. Dezelfde materialen zijn in Nederland toegestaan. In de uitzending ‘Brandgevaar’ trof ZEMBLA verschillende panden aan waarbij de brandveiligheid niet gegarandeerd bleek. Hoe brandveilig is jouw woning?

Doe hier de check van de brandweer

Soorten gebouwen
Brandveiligheid hangt af van veel verschillende factoren. Een belangrijke factor is de hoogte van je gebouw. Is het gebouw hoger dan 13 meter – ongeveer 5 verdiepingen – dan gelden er strengere eisen dan bij laagbouw. Ook het gebruik van het gebouw maakt uit. Waar geslapen wordt, zijn de risico’s hoger dan waar gewerkt of gestudeerd wordt.

De regels
De regels voor brandveiligheid zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Simpel zijn de regels niet.

Brandveiligheidseisen worden onder meer vastgelegd in brandklassen, variërend van A1 (niet brandbaar) tot F (buitengewoon brandbaar). Voor verschillende onderdelen van een gebouw zijn er verschillende eisen. De gevels van bestaande gebouwen moeten voldoen aan klasse D: ‘goed brandbaar’. Voor nieuwe gebouwen zijn de eisen strenger. Dat lees je in artikel 2.68: het gedeelte van de gevel dat hoger ligt dan 13 meter moet tegenwoordig voldoen aan klasse B. Ofwel: ‘zeer moeilijk brandbaar’.

Bij het toekennen van een brandklasse aan een gebouw wordt gekeken naar de combinatie van alle materialen die in de gevel zitten. Dus niet alleen naar de buitenste laag.

Na de verbouwing
Voorheen moest een oud pand na een renovatie voldoen aan strengere regels die ook gelden voor nieuwbouw. In 2012 zijn de regels veranderd. De veiligheid van het gebouw hoeft niet verbeterd te worden, zolang het maar niet verslechtert. De strengere regels voor nieuwbouw gelden dus niet meer bij verbouwingen.

Jouw huis
Hoe weet je welke materialen tegen jouw gevel aan zitten?

Voor de bouw of verbouw van een flat moet een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Die moet toetsen of de plannen voldoen aan het Bouwbesluit. De bouwplannen worden vastgelegd in het bouwdossier. Bij je gemeente kunt je het bouwdossier van bijna elk pand opvragen, de documenten zijn openbaar. Soms zijn er wel kosten aan verbonden.

In zo’n dossier zitten veel verschillende documenten, zoals technische tekeningen. Maak bij de gemeente duidelijk dat je geïnteresseerd bent in de brandveiligheid van de gevel, zodat je de relevante documenten krijgt. Het verschilt per gemeente of je de documenten krijgt opgestuurd of dat je ze moet komen inzien.

Het beste is als er een testrapport bij zit van de gebruikte materialen – het isolatiemateriaal en de gevelbekleding – die in combinatie getest zijn. Zo’n test levert een brandklasse op in de vorm van een letter (A t/m F). Zo kun je zien of de bouwplannen voldoen aan de eisen.

Niet zo simpel
Toch is dat geen pasklare oplossing. Uit de uitzending blijkt dat het bouwdossier niet altijd duidelijkheid geeft. Soms zitten er helemaal geen brandrapporten bij. De gemeente is namelijk niet verplicht die op te vragen. Soms kloppen de brandrapporten niet met de werkelijke situatie.

Zo zit in het bouwdossier van seniorenflat De Meiberg in Nijmegen alleen een rapport van het buitenste paneel. Niet van de isolatie. Het buitenste paneel haalt, in combinatie met een onbrandbare achtergrond, klasse B. Maar in de praktijk zit er brandbare kunststofisolatie achter. Na vragen van ZEMBLA testte de woningcorporatie deze specifieke gevel. Het levert voorlopig brandklasse D op.

Welke vragen kun je stellen?
Is je dossier niet compleet? Dan kun je de gemeente de volgende vragen stellen:

  • Zijn er testrapporten voor de brandveiligheid van de hier gebruikte materialen op de gevel, volgens NEN 13501-1?
  • Zijn de materialen in deze specifieke combinatie getest?
  • Zo nee, hoe weet de gemeente dat de materialen in combinatie de vereiste brandklasse opleveren?

Bron: Zembla