Algemeen, In het nieuws

Gezamenlijke aanpak brandveiligheid ouderen in stroomversnelling

oude mensen voor een brandveilig verzorgingshuis

Sinds ouderen langer zelfstandig wonen, is de brandveiligheid voor deze groep minder goed geregeld dan voorheen. Wie verantwoordelijk is voor de brandveiligheid van minder mobiele bewoners is nu onduidelijk. Minister Blok kondigt daarom nu enkele maatregelen aan. Bovendien publiceert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) binnenkort een checklist brandveiligheid voor seniorencomplexen.

Ongeveer de helft van het aantal personen dat omkomt bij een woningbrand is 65 jaar of ouder. Het is daarom van groot belang dat woningcorporaties, overheden, zorgorganisaties en brandweer afspraken maken over brandveiligheid van zelfstandig wonende ouderen. Uit het onderzoek Branden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijk van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat bewoners van seniorencomplexen in geval van brand meestal niet zelfredzaam zijn.

Gemeenten regisseur
Verbetering van brandveiligheid is volgens minister Blok vooral te halen op het gebied van preventie en een goede informatievoorziening richting bewoners. Het ministerie maakt daarom samen met Brandweer Nederland een handreiking over dit thema die gemeenten tijdens het WMO-gesprek met ouderen ‘aan de keukentafel’ kunnen gebruiken. Aanpassing van wetgeving vindt Blok niet nodig, geeft hij aan in de Kamerbrief die hij op 24 augustus stuurde. Hij vindt wel dat gemeenten op dit vlak een regisserende rol moeten vervullen. Mochten er gebouwen zijn waar onvoldoende maatregelen worden getroffen, dan kunnen zij gebouweigenaren aanschrijven op basis van de Woningwet.

Checklist seniorencomplexen
Ook corporaties en zorgorganisaties hebben brandveiligheid hoog op de agenda staan. Het KCWZ publiceert binnenkort een checklist brandveiligheid die met verschillende sociale partners is gemaakt. Woningcorporatie Woonbron is een van de partners die meewerkt aan de checklist. Het is een praktisch instrument, vindt Dick Reinders, adviseur Vastgoedsturing bij Woonbron. ‘Met de checklist komen per complex de sterke en zwakke punten en risico’s in beeld. Dat geeft inzicht in bouwkundige en organisatorische verbeteringen zoals bewonersvoorlichting, alarmering, alarmopvolging en ontruiming. Wij beschikken nog niet over zo’n instrument.’

Bron: Aedes.nl