Wat is het verschil tussen een rookmelder en een hittemelder?

Er wordt ons regelmatig gevraagd wanneer er gebruik gemaakt dient te worden van een hittemelder en wanneer van een rookmelder. Beide melders zijn ontworpen om brand te detecteren maar ze zijn ontwikkeld met verschillende doelen.

Hitte of thermische melders helpen om schade te beperken door te reageren op veranderingen in de temperatuur veroorzaakt door brand.

Rookmelders genereren een alarm in een eerder stadium van de brand, daardoor beschermen ze mensen en eigendommen. Mensen hebben tijd nodig om te reageren op een brand en iedere seconde is belangrijk tijdens een brand.

Als het gaat om het beschermen van mensen, is het essentieel om de bewoners of gebruikers van een pand te waarschuwen voordat de rook zich ophoopt. Sommige soorten brand “smeulen” of branden heel langzaam, zonder vlammen.

Zo’n “langzame” onvolledige verbranding, genereert op zijn beurt meer rook, koolmonoxide en andere giftige gassen. Smeulende branden genereren weinig warmte, ze zijn daardoor moeilijk op te sporen met thermische melders. Als mensen gewond raken tijdens een brand, is de dader bijna altijd rook en giftige gassen zoals CO: niet de hitte of vlammen.

Als rookmelders de ideale oplossing zijn om mensen levens te redden, waarom worden er dan nog steeds hittemelders geïnstalleerd in plaats van rookmelders?

Als bescherming van eigendommen het primaire doel is, kan een hittemelders een betrouwbare en vrijwel probleemloze oplossing zijn. In sommige gevallen worden warmtedetectoren gekozen vanwege hun lage kosten en een grotere weerstand tegen verontreiniging en extreme omstandigheden. In andere gevallen worden de warmte detectors gebruikt om sprinklerinstallaties of andere vormen van brandblussystemen activeren.