Wat is de maximale afmeting van een brandcompartiment?

De maximale grootte van een brandcompartiment is afhankelijk van de functie van het verblijf.

In de onderstaande tabel staan de maximale afmetingen volgens Bouwbesluit 2012:

Gebruiksfunctie Nieuwbouw (m²) Bestaande bouw (m²)
Wonen (geen woonwagen) 1000 2000
Bijeenkomst 1000 2000
Cel 1000 2000
Gezondheidszorg 1000 2000
Industrie 2500 3000
Kantoor 1000 2000
Logies 500 1000
Onderwijs 1000 3000
Sport 1000 3000
Winkel 1000 2000
Overige functies 1000 2000