Brandveilig Nederland controleert uw blusmiddelen en vluchtwegaanduiding op periodieke basis.  In de praktijk komt het er op neer dat we onze klanten met een onderhoudscontract eens per jaar bezoeken. Mogelijke tekortkomingen worden dan hersteld en defecte blussers worden vervangen of gerepareerd.

Werkwijze

Voor we een overeenkomst sluiten brengen we eerst een bezoek om te inventariseren wat de huidige status is. Mogelijke aandachtspunten worden hersteld waardoor we een goed uitgangspunt hebben voor de volgende controle die over een jaar plaats zal vinden.

Plan uw afspraak

Brandveilig-nederland is reob gecertificeerd