Brandveilig-Nederland is REOB gecertificeerd. Dit betekent dat wij het verplichte periodiek onderhoud uitvoeren van blusmiddelen. In de praktijk komt het er op neer dat wij klanten met een onderhoudscontract eens per jaar bezoeken. Mogelijke tekortkomingen worden dan hersteld en defecte blussers worden vervangen.

Werkwijze

Voor we een overeenkomst sluiten brengen we eerst een bezoek om te inventariseren wat de huidige status is. Mogelijke aandachtspunten worden hersteld waardoor we een goed uitgangspunt hebben voor de volgende controle die over een jaar plaats zal vinden.